Jäsentiedote 1/2020

Hokemalla ”maaliskuu maata näyttää” ennakoi vanha kansa talven kääntymistä kevääksi. Seuran hallitukselle puolestaan varma kevään merkki on joka huhtikuu laadittavan toimintakertomuksen kokoaminen. Onkin paikallaan kertoa hieman väliaikatietoja seuran tilanteesta ja  suunnitelmista. Jäsenmäärämme on tällä hetkellä lähes 120. Taloudellinen tilanteemme on vakaa. Hallitus voi ryhtyä toteuttamaan sukukokouksessa ja sen yhteydessä esille otettuja toimintoja. Niistä ensimmäisenä järjestämme ensi kesänä perheretken Kuopioon. Myös vuonna 2021 Varkaudessa järjestettävän sukukokouksen valmistelut on aloitettu. Asiasta enemmän tulevissa sukutiedotteissa. Kehityssuunnitelmista päällimmäisin on seuramme tiedotuslehden uudistaminen. Viime sukukokouksessa tehtyyn kyselyymme annettujen vastausten perusteella lehden sivumäärää ja kokoa oltiin halukkaita kasvattamaan. Samalla on tarkoituksenmukaista uudistaa myös tiedotteen ulkoasua ja siirtyä neljästä vuotuisesta lehdestä kahteen monisivuisempaan lehteen. Ne ilmestyisivät keväisin ja syksyisin. Uudistus on teknisesti toteutettavissa, mutta haasteeksi nousee monipuolisten kirjoitusten ja artikkeleiden saaminen sivumäärältään kasvavaan lehteen. Toimituksella on tiettyjä kaavailuja tiedotteen sisällöstä ja rakenteesta, mutta paras anti lehteen tulee luonnollisesti jäsenkunnalta. 

Niinpä uudistankin jo viime vuonna esittämäni pyynnön saada teiltä, hyvä jäsenkunta, moni-ilmeistä sisältöä uudistuvaan lehteemme. Tiedän, että monelle kirjoittaminen on haastavaa, tosin ryhtyminen on haastavin osa. Lehtemme artikkelit ja tarinat on tarkoitus säilyttää jatkossakin vapaamuotoisina ”terveisinä ja kuulumisina” sukulaiselta toiselle. Laajempia tai suppeampia tarinoita ja tapahtumia on meillä jokaisella varmasti riittämiin.  Siispä kynä käteen ja sanainen arkku auki. Antakaamme muidenkin nauttia sukumme tai perhekuntamme tapahtumista. Pian huomaamme, että kirjoittaminen on loppujen lopuksi oikein mukavaa ja palkitsevaa. 

Kevätterveisin Hannu(c)2019, Kaikki oikeudet pidätetään. www.rekoherrasensukuseura.fi