Jäsentiedote 2/2020

Kesätouhuja
Tuskinpa uudenvuodenyönä aavistimme, että jotain nyt kokemaamme olisi edessä. Toden totta, tuo pieni ”pirulainen” sotki ja sotkee edelleen lukuisia suunnitelmia ja monen elämää. Sukuseurana mekin saimme tuta sen vaikutuksista, kun jouduimme perumaan ensimmäisen kesäretkemme. Kaiken kaikkiaan selvisimme kuitenkin yhdistyksenä varsin vähällä. Kun sukukokouksenkin osalta sattui välivuosi, ei erityisjärjestelyjä tarvittu. Jatkamme siis ensi vuoden Varkauden tapaamisen valmisteluja alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. 

Hallituksenakaan emme ole kokoontuneet kasvoista kasvoihin vaan yhteydenpitoa ja muita tehtäviä on hoidettu sähköisesti. Ja ihan hyvällä menestyksellä. Kevättouhuilujemme tuloksena on syntymässä pari toimintasuunnitelmaamme kuuluvta hankketta. Kysymys on tiedotus-lehtemme uudistamisesta sekä ns. oheistuotteiden kehittelystä. Lehtiuudistus on ollut suunnitelmissamme jo pidemmän aikaa, mutta nyt siihen on tarjoutuneet myös taloudelliset mahdollisuudet.  Sivujen valikossa Jäsenlehti raotamme hieman uutta lehteä. .
Oheistuotteista ensimmäiseksi valitsimme sukuviirin, josta niin ikään on enemmän tietoa Oheistuote-valikossa. Viiriä hankitaan aluksi pieni koe-erä, jonka menekin perusteella tehdään mahdolliset jatkohankinnat. Myöhemmin oheistuotevalikoimaa täydennetään muulla sukuaiheisella esineistöllä. Tämänhetkisten kaavailujen valossa näillä tuotteilla ei ole tarkoitus kerryttää seuran varallisuutta. Pyrimme ainoastaan tarjoamaan yksilöllisen mahdollisuuden tuoda esille Rekon sukukuntaan kuulumista ja tarjoamaan ideoita vaikka merkkipäivä- ja tupaantuliaislahjoiksi. Näin siis hallituksessa, mutta juuri nyt meidän jokaisen on syytä henkilökohtaisesti etsiä ”kevään hiljaiseloa” tasapainottavaa tekemistä. Muun kesä-puuhastelun lomassa sinäkin voisit selailla valokuviasi tai avata muulla tavoin muistojesi ”aarrearkun” ja kirjoittaa tarinoitasi muistiin, vaikkapa meidän lukijoiden iloksi.

                                       Touhukasta ja tasapainottavaa kesää toivotellen 
                                                                               Hannu  

Jäsentiedote 1/2020

Hokemalla ”maaliskuu maata näyttää” ennakoi vanha kansa talven kääntymistä kevääksi. Seuran hallitukselle puolestaan varma kevään merkki on joka huhtikuu laadittavan toimintakertomuksen kokoaminen. Onkin paikallaan kertoa hieman väliaikatietoja seuran tilanteesta ja  suunnitelmista. Jäsenmäärämme on tällä hetkellä lähes 120. Taloudellinen tilanteemme on vakaa. Hallitus voi ryhtyä toteuttamaan sukukokouksessa ja sen yhteydessä esille otettuja toimintoja. Niistä ensimmäisenä järjestämme ensi kesänä perheretken Kuopioon. Myös vuonna 2021 Varkaudessa järjestettävän sukukokouksen valmistelut on aloitettu. Asiasta enemmän tulevissa sukutiedotteissa. Kehityssuunnitelmista päällimmäisin on seuramme tiedotuslehden uudistaminen. Viime sukukokouksessa tehtyyn kyselyymme annettujen vastausten perusteella lehden sivumäärää ja kokoa oltiin halukkaita kasvat-tamaan. Samalla on tarkoituksenmukaista uudistaa myös tiedotteen ulkoasua ja siirtyä neljästä vuotuisesta lehdestä kahteen monisivuisempaan lehteen. Ne ilmestyisivät keväisin ja syksyisin. Uudistus on teknisesti toteutettavissa, mutta haasteeksi nousee monipuolisten kirjoitusten ja artikkeleiden saaminen sivumäärältään kasvavaan lehteen. Toimituksella on tiettyjä kaavailuja tiedotteen sisällöstä ja rakenteesta, mutta paras anti lehteen tulee luonnollisesti jäsenkunnalta. Niinpä uudistankin jo viime vuonna esittämäni pyynnön saada teiltä, hyvä jäsenkunta, moni-ilmeistä sisältöä uudistuvaan lehteemme. Tiedän, että monelle kirjoittaminen on haastavaa, tosin ryhtyminen on haastavin osa.


Lehtemme artikkelit ja tarinat on tarkoitus säilyttää jatkossakin vapaamuotoisina ”terveisinä ja kuulumisina” sukulaiselta toiselle. Laajempia tai suppeampia tarinoita ja tapahtumia on meillä jokaisella varmasti riittämiin. Siispä kynä käteen ja sanainen arkku auki. Antakaamme muidenkin nauttia sukumme tai perhekuntamme tapah-tumista. Pian huomaamme, että kirjoittaminen on loppujen lopuksi oikein mukavaa ja palkitsevaa.

                                                           Kevätterveisin Hannu
(c)2019, Kaikki oikeudet pidätetään. www.rekoherrasensukuseura.fi