Jäsenlehti 1/2021

...pieniä asioita… 

Joskus pienilläkin asioilla on mittavat vaikutukset. Pitkälti toista vuotta olemme saaneet sopeutua ihmissilmälle näkymättömän viruksen aiheuttamiin häiriöihin. Myös seuramme suunniteltua toimintaa joudumme muuttamaan, joskin pienessä määrin. Seuran nimessä oleva kirjainyhdistelmä ”r.y.”, pieni asia sekin, velvoittaa meitä mm. yhdistyslaissa mainitun sukukokouksen järjestämiseen. Ja näin me tietysti teemme. Sekä kokous, että tilanteen niin salliessa, myös juhla järjestetään, mutta ajankohta siirtyy aiemmin ilmoitetulta kesäkuulta elokuun loppuun. Paikka säilyy entisenä eli Warkaus-salina ja uusi kokouspäivämäärä on lauantai 28.8.2021. Hallitus on jo tehnyt tarvittavat muutokset valmisteluihin.
Jäsenille lähetetään heinäkuussa erillinen kokouskutsu joko sähköpostitse tai kirjepostilla. Kutsun liitteeksi laadittava kokouspaketti sisältää tarvittavat ennakkotiedot käsiteltävistä asioista. Sukujuhlaan ja siihen liittyvään käsityö-näyttelyyn olemme valmistelemassa monipuolista, pienempää ja suurempaa tarjontaa. Parhaan kykymme mukaan huolehdimme osallistujien terveys-turvallisuudesta, joten toivon edellisvuosien kaltaista, runsasta osanottoa.

Koronatonta kesää, Varkaudessa tavataan. 
Hannu

(c)2019, Kaikki oikeudet pidätetään. www.rekoherrasensukuseura.fi
Päivitetty  2.10.2021