Sukulehti 3/2020

”Joulu tulla jollottaa, joulupuuron porinassa hyvän mielen hyrinässä” 

Hyvää ja rauhallista lähestyvän joulun aikaa. Monella tavalla erikoinen vuosi 2020 on siirtymässä muistojemme joukkoon, mutta ajanjaksona, joka varmasti säilyy mielissämme vielä pitkään. Läheskään aina emme ole pystyneet viettämään kuluneen vuoden viikkoja ja kuukausia hyvän mielen hyrinässä, sillä epävarmuus tulevasta sekä yllätykset ovat varjos-taneet arkiaskareitamme ja sosiaalista kanssakäymistämme. Näin itsenäisyysjuhlaamme odotellessa nousee väistämättä mieleen myös sotien ajan Herrasten kokemat epävarmuu-den ja tuntemattoman tulevaisuuden vuodet. Ja niistäkin he selvisivät - kuten mekin tulem-me selviämään oman aikamme haasteista!

Mutta on niitä mukaviakin asioita tapahtunut sekä yksityiselämässämme että sukuseuras-samme. Eräs sellainen on uudistunut lehtemme. Kuopiossa toissa kesänä seuran toiminta-suunnitelmaan kirjattu tavoite on näin saavutettu. Konekirjoitusarkin kokoisesta, yhden aukeaman laajuisesta ensimmäisestä aviisistamme on kasvanut lehti, josta voimme olla ylpeitä.

Tämä on Herrasten oma lehti, Herrasten tekemä ja Herrasten kustantama, josta kiitokset lehden tekoon osallistuneille. On siis syytä hyvän mielen hyrinälle. Niin ikään olemme hankkkineet syksyn mittaan seuran ensimmäiset sukutuotteet, joista niistäkin ehditte vielä vallan hyvin tämän lehden sivuilta tilaamaan täytettä pukin konttiin. Jäsenkuntaamme emme ole onnistuneet lisäämään halutussa määrin. Toivonkin, että sukukirja ja sen markkinointi antavat aikanaan meille kaivattua lisäpotkua jäsenmäärämme lisäämiseksi. Tässä asiassa pyydän jo nyt vetoapua myös teiltä. Levittäkääpä sanomaa seurasta ja sen jäsenyydestä omaan perhe- ja sukulaispiiriinne. Näin väkemme kasvaa ja Jäsenyys-valikossa olevaan karttaan voidaan lisätä uusia ’jäsenyysmerkkejä’

Edeltäjäänsä parempaa vuotta 2021 toivottelee

Hannu         

Jäsentiedote 2/2020

Kesätouhuja

Tuskinpa uudenvuodenyönä aavistimme, että jotain nyt kokemaamme olisi edessä. Toden totta, tuo pieni ”pirulainen” sotki ja sotkee edelleen lukuisia suunnitelmia ja monen elämää. Sukuseurana mekin saimme tuta sen vaikutuksista, kun jouduimme perumaan ensimmäisen kesäretkemme. Kaiken kaikkiaan selvisimme kuitenkin yhdistyksenä varsin vähällä. Kun sukukokouksenkin osalta sattui välivuosi, ei erityisjärjestelyjä tarvittu. Jatkamme siis ensi vuoden Varkauden tapaamisen valmisteluja alkuperäisen suunnitelman mukaisesti.

Hallituksenakaan emme ole kokoontuneet kasvoista kasvoihin vaan yhteydenpitoa ja muita tehtäviä on hoidettu sähköisesti. Ja ihan hyvällä menestyksellä. Kevättouhuilujemme tuloksena on syntymässä pari toimintasuunnitelmaamme kuuluvta hankketta. Kysymys on tiedotus-lehtemme uudistamisesta sekä ns. oheistuotteiden kehittelystä. Lehtiuudistus on ollut suunnitelmissamme jo pidemmän aikaa, mutta nyt siihen on tarjoutuneet myös taloudelliset mahdollisuudet. Sivujen valikossa Jäsenlehti raotamme hieman uutta lehteä. .

Oheistuotteista ensimmäiseksi valitsimme sukuviirin, josta niin ikään on enemmän tietoa Oheistuote-valikossa. Viiriä hankitaan aluksi pieni koe-erä, jonka menekin perusteella tehdään mahdolliset jatkohankinnat. Myöhemmin oheistuotevalikoimaa täydennetään muulla sukuaiheisella esineistöllä. Tämänhetkisten kaavailujen valossa näillä tuotteilla ei ole tarkoitus kerryttää seuran varallisuutta. Pyrimme ainoastaan tarjoamaan yksilöllisen mahdollisuuden tuoda esille Rekon sukukuntaan kuulumista ja tarjoamaan ideoita vaikka merkkipäivä- ja tupaantuliaislahjoiksi. Näin siis hallituksessa, mutta juuri nyt meidän jokaisen on syytä henkilökohtaisesti etsiä ”kevään hiljaiseloa” tasapainottavaa tekemistä. Muun kesä-puuhastelun lomassa sinäkin voisit selailla valokuviasi tai avata muulla tavoin muistojesi ”aarrearkun” ja kirjoittaa tarinoitasi muistiin, vaikkapa meidän lukijoiden iloksi.

                                Touhukasta ja tasapainottavaa kesää toivotellen

     Hannu  

Jäsentiedote 1/2020

Hokemalla ”maaliskuu maata näyttää” ennakoi vanha kansa talven kääntymistä kevääksi. Seuran hallitukselle puolestaan varma kevään merkki on joka huhtikuu laadittavan toimintakertomuksen kokoaminen.

Onkin paikallaan kertoa hieman väliaikatietoja seuran tilanteesta ja suunnitelmista. Jäsenmäärämme on tällä hetkellä lähes 120. Taloudellinen tilanteemme on vakaa. Hallitus voi ryhtyä toteuttamaan sukukokouksessa ja sen yhteydessä esille otettuja toimintoja. Niistä ensimmäisenä järjestämme ensi kesänä perheretken Kuopioon. Myös vuonna 2021 Varkaudessa järjestettävän sukukokouksen valmistelut on aloitettu. Asiasta enemmän tulevissa sukutiedotteissa. Kehityssuunnitelmista päällimmäisin on seuramme tiedotuslehden uudistaminen. Viime sukukokouksessa tehtyyn kyselyymme annettujen vastausten perusteella lehden sivumäärää ja kokoa oltiin halukkaita kasvat-tamaan. Samalla on tarkoituksenmukaista uudistaa myös tiedotteen ulkoasua ja siirtyä neljästä vuotuisesta lehdestä kahteen monisivuisempaan lehteen. Ne ilmestyisivät keväisin ja syksyisin. Uudistus on teknisesti toteutettavissa, mutta haasteeksi nousee monipuolisten kirjoitusten ja artikkeleiden saaminen sivumäärältään kasvavaan lehteen. Toimituksella on tiettyjä kaavailuja tiedotteen sisällöstä ja rakenteesta, mutta paras anti lehteen tulee luonnollisesti jäsenkunnalta. Niinpä uudistankin jo viime vuonna esittämäni pyynnön saada teiltä, hyvä jäsenkunta, moni-ilmeistä sisältöä uudistuvaan lehteemme. Tiedän, että monelle kirjoittaminen on haastavaa, tosin ryhtyminen on haastavin osa.

Lehtemme artikkelit ja tarinat on tarkoitus säilyttää jatkossakin vapaamuotoisina ”terveisinä ja kuulumisina” sukulaiselta toiselle. Laajempia tai suppeampia tarinoita ja tapahtumia on meillä jokaisella varmasti riittämiin. Siispä kynä käteen ja sanainen arkku auki. Antakaamme muidenkin nauttia sukumme tai perhekuntamme tapah-tumista. Pian huomaamme, että kirjoittaminen on loppujen lopuksi oikein mukavaa ja palkitsevaa.

Kevätterveisin Hannu