Sukulehti 2/2021

Ilon pisaroita Ystävät 

Sukukokous saatiin viimeinkin pidettyä. Varkauteen etukäteen ilmoittautuneita oli lähes 50, mutta muuttuneet olosuhteet karsivat joukon runsaaseen puoleen. Seuran asiat saatiin kuitenkin käsiteltyä hyvässä hengessä ja päivää piristi muutenkin monet ilon pirskahdukset. Näistä riemukkain oli sukukirjamme julkistaminen. Eikä minkä tahansa kirjan, vaan yli 600 sivua hienosti taitettua, pikkutarkkaa sukuhistoriaa käsittelevän tutkimuksen. Mitä parhaimmat kiitokset Sepolle ja muille kirjan tekijöille vuosikymmenten puurtamisesta. Iloa toi myös tieto jäsenmäärämme jatkuvasta kasvusta. Kiistatta suotuisaan kehitykseen on vaikuttanut sukukirjan valmistuminen ja markkinointi, jotka muun toimintamme ohella ovat levittäneet tietoa meistä ja seurastamme.

Iloita voimme myös kokouksen tekemistä päätöksistä, joista haluan nostaa esille mm. DNA-tutkimuksen käynnistymisen ja seuran tulevat 10-vuotisjuhla-valmistelut. Ja hallituksen kokoonpanokin täydentyi uusilla jäsenillä. Viimeinen ilon pisara tiivistyi jälkikäteen tiedosta, ettei kukaan osallistujista ollut sairastunut osallistumisensa johdosta. Haasteita ja työtä siis riittää kaikille, joten reippaasti mukaan.

Joulunajan iloa Sinulle ja läheisillesi toivottelee


Hannu

Sukulehti 1/2021

...pieniä asioita… 

Joskus pienilläkin asioilla on mittavat vaikutukset. Pitkälti toista vuotta olemme saaneet sopeutua ihmissilmälle näkymättömän viruksen aiheuttamiin häiriöihin. Myös seuramme suunniteltua toimintaa joudumme muuttamaan, joskin pienessä määrin. Seuran nimessä oleva kirjainyhdistelmä ”r.y.”, pieni asia sekin, velvoittaa meitä mm. yhdistyslaissa mainitun sukukokouksen järjestämiseen. Ja näin me tietysti teemme. Sekä kokous, että tilanteen niin salliessa, myös juhla järjestetään, mutta ajankohta siirtyy aiemmin ilmoitetulta kesäkuulta elokuun loppuun. Paikka säilyy entisenä eli Warkaus-salina ja uusi kokouspäivämäärä on lauantai 28.8.2021. Hallitus on jo tehnyt tarvittavat muutokset valmisteluihin.

Jäsenille lähetetään heinäkuussa erillinen kokouskutsu joko sähköpostitse tai kirjepostilla. Kutsun liitteeksi laadittava kokouspaketti sisältää tarvittavat ennakkotiedot käsiteltävistä asioista. Sukujuhlaan ja siihen liittyvään käsityönäyttelyyn olemme valmistelemassa monipuolista, pienempää ja suurempaa tarjontaa. Parhaan kykymme mukaan huolehdimme osallistujien terveysturvallisuudesta, joten toivon edellisvuosien kaltaista, runsasta osanottoa.

Koronatonta kesää, Varkaudessa tavataan.

Hannu