Poimintoja sukukokouksesta

Sukuseuran keskeisimpänä tavoitteena 2015-2017 on laadukkaan sukututkimuksen jatkaminen ja vuosittain sitä tukevina osatavoitteina:
* 2015 sukuyhteisön ja suku-seuratoiminnan kiinteyttäminen, seuran talouden vahvistaminen ja tehostetun jäsenhankinnan toteuttaminen.
 * 2016 jäsenistöä palvelevien aktiviteettien ja viestinnän kehittäminen sekä seuran sisäisen ja ulkoisen identiteetin kehittäminen.
* 2017 sukukirjan tuottamisen valmistelu ja sen rahoituksen hankinnan aloittaminen.

Jäsenistöä pyritään innostamaan oman lähimenneisyy-tensä selvittämiseen sekä tapahtumien ja henkilöhistori-oiden muistiin keräämiseen. Vuodelle 2017 järjestetään jäsenistölle suunnattu muistelmakirjoituskampanja.

Seuran ulkoisen näkyvyyden ja sisäisen identiteetin lisäämiseksi seuralle tuotetaan sukuvaakuna sekä kehi-tetään viestinnässä tarvittava visuaalinen ilme. Seura julkaisee vuosittain 3-4 sukutiedotetta. Jäsenistön osuutta tiedotteiden sisällön tuottamisessa lisätään mm. blogikirjoittajina.

Seuraava sukukokouksemme pidetään Pieksämäellä kesällä 2017.

Herrasten sukujuhla Kiuruvedellä 13.6.2015

Kiuruveden kulttuuritalon Kiurusali tarjosi erinomaiset puitteet sukuseuramme ensimmäiselle sukujuhlalle. Eri puolilla Suomea asuvia Herrasia oli paikalla lähes kuusikymmentä. Juhla oli lämminhenkinen, kuten sukulaisten kesken kuuluukin olla. Moni meistä ei ollut nähnyt serkkujaan ja tuttujaan vuosikymmeniin ja toisille tapaaminen oli ensimmäinen kerta, samalla syntyi monelle myös uusia tuttavuuksia. Tarinoita jäi kerrottavaksi ja muisteltavaksi yhteisestä tapaamisesta.

 Kiuruveden kaupungin tervehdyksen sukujuhlaamme toi kulttuurisihteeri Heidi Huhtilainen. Kiuruvetinen Minka Kaurtola lauloi pianolla säestäen kansanlauluja ja viihdemusiikkia sukujuhlayleisölle. Puheenjohtajamme Hannu Herrasen juhlapuhe on luettavissa valikossa 'Puheenjohtajalta' . Sukututkijamme Seppo Herranen esitelmöi nimemme alkuperästä 'Me Herraset'

Kirjoituskampanjaamme lähetetyistä muisteloista raati nimesi 'Vuoden kirjoittajiksi' Anneli Virneksen isoisovanhempiensa tarinasta 'Marin ja Heikin matkassa' sekä Eila Nykäsen tarinastaan 'Onni Herranen, kylän yhteinen Onni'.

Valokuvanäyttely

Kulttuuritalon aulaan oli koottu laaja näyttely vanhoista sukuvalokuvista ja niitä tutkittiin vilkkaasti seurustelun lomassa. Kuvassa etualalla vas. Leena ja Esko Lamminmäki Ähtäristä ja Teuvo Niskanen Pielavedeltä.

Sukutauluja

Seppo Herrasen koostamia sukutauluja ja tietokoneavusteista sukuklinikkaa hyödyn-nettiin ahkerasti. Uutta arvokasta sukutietoa tallentui tutkijoiden käyttöön ja tulevaa suku-kirjaa varten. Kuvassa oik. Viljo ja Hulda Herranen

Juhlapuhe

Puheenjohtajamme Hannu Herranen: "Samalla kun teemme kunniaa esiäideillemme ja isillemme, voimme sukumme nykyedustajina voimaannuttaa toisiamme yhteisistä juuristamme."

Me Herraset

€‚Seppo Herranen selvitti nimemme alkuperää.   Reko Ollinpojan jälkeläisissä esiintyy niminä ainakin Herranen, Herratar ja vanhahtava muoto Herrain. Nimi eri versioissaan oli levinnyt laajalle jo 1500-luvulla.